Jaunas paaudzes sintētiskās industriālo reduktoru eļļas

Pievienots: 12.08.2013

Jaunas paaudzes sintētiskās industriālo reduktoru eļļas Mobil SHC Gear. Šīs eļļas aizvieto iepriekšējās paaudzes Mobilgear SHC XMP eļļas. 

Jaunā nosaukuma sintētiskajām industriālo reduktoru eļļām ir uzlabotas mehānisma aizsardzības īpašības. Tās ir saderīgas un var aizvietot iepriekšējās paaudzes sintētiskās eļļas bez papildus skalošanas. 

Jaunās paaudzes nosaukums        

Vecās paaudzes nosaukums        

Mobil SHC Gear 68 Mobilgear SHC XMP 68
Mobil SHC Gear 100 Mobilgear SHC XMP 100
Mobil SHC Gear 150 Mobilgear SHC XMP 150
Mobil SHC Gear 220 Mobilgear SHC XMP 220
Mobil SHC Gear 320 Mobilgear SHC XMP 320
Mobil SHC Gear 460 Mobilgear SHC XMP 460
Mobil SHC Gear 680 Mobilgear SHC XMP 680