Ilgtspējīgums, drošība un produktu integritāte

Ilgtspējīgums

Mēs saprotam, ka veiksmīgi uzņēmumi ir tie, kuri redz uzņēmējdarbības un ilgtspējīguma mērķus kā savstarpēji saistītus. Ekonomiskās izaugsmes, sociālās attīstības un vides aizsardzības sabalansēšana ir nepieciešama, lai būtu par atbildīgu sabiedrības daļu, kurā mēs strādājam.

Viens no veidiem, kā INFLEKSS mēģina nodrošināt ilgtspējīgumu, ir ar uzlabotām Mobil zīmola smērvielām un pakalpojumiem. Mobil sintētiskās motoreļļas palīdz uzlabot degvielas efektivitāti, salīdzinot ar līdzvērtīgām minerālajām eļļām, kā arī atbilst augstiem  veiktspējas standartiem.

Lūdzu vienmēr atsaucieties uz atbilstošu Mobil sintētiskās eļļas Produkta datu lapu.

Mobil zīmola sintētiskajām industriālajām eļļām ir ilgāks darba mūžs līdz nepieciešamai eļļas nomaiņai, salīdzinot ar līdzvērtīgām minerālajām eļļām. Tās nodrošina ilgāku iekārtu darba mūžu, tādējādi samazinot iekārtu uzturēšanas izmaksas un samazinot eļļas un smērvielu atkritumu daudzumu.

Produkta integritāte

ExxonMobil smērvielas un īpašie produkti atzīst, ka produktu integritāte un pircēju apmierinātība ir galvenie veiksmes priekšnoteikumi. Pilnīga uzticība produktu integritātei nozīmē aktīvu vadību visu Mobil produktu līniju pilnā dzīves ciklā sekojošās sfērās:

  • Mobil produktu pastāvīgums, kvalitāte un izpildījums
  • Veids, kā Mobil produkti tiek pārstāvēti tirgū
  • Mobil produktu atbilstība tirgus noteikumiem

Kā pilnvarots Mobil smērvielu izplatītājs, INFLEKSS atzīst ExxonMobil L&S produktu integritātes standartus un ir izveidojis standartus, kas palīdz nodrošināt produktu integritāti arī pašu darbā un sistēmās, ieskaitot ExxonMobil Izplatītāju produktu integritātes vadības sistēmas (DPIM) ieviešanu.

 

Drošība

INFLEKSS ir uzņēmies saistības vadīt uzņēmējdarbību tādā veidā, kas nodrošina drošību, aizsardzību un to darbinieku veselību, kuri saistīti ar pircējiem, aktīvu darbu un publiku. Mēs uzstādām ļoti augstu prioritāti drošībai, aizsardzībai, veselībai un vides izpildījumam katram darbiniekam.

ExxonMobil nodrošina produktu drošības un rīkošanās informāciju pārvadātājiem, produktu lietotājiem un Mobil produktu atkritumu pārstrādātājiem. Internetā pieejamas materiālu drošības datu lapas (MSDS) satur informāciju par paredzētu lietošanu, ietekmi uz veselību un vidi, personīgo aizsardzību un ietekmes vadību, pirmās palīdzības pasākumiem un ieteikumiem produktu nodošanai atkritumos. Pircējiem vienmēr vajadzētu vērsties šajā interneta datubāzē, lai iegūtu jaunāko drošības informāciju par Mobil smērvielām.

ExxonMobil nodrošina produktu datu lapas, kas ir pieejamas kā produktu informācijas atsauce katrai Mobil smērvielai.