Mobilarma smērvielas

MobilarmaTM 798

Mobilarma 798 nodrošina metāla trošu saeļļošanu un rūsas aizsardzību, apstākļos, kuros pastāv augsts mitruma līmenis, skābes un korozīvu miglu/dūmu ietekme. Tā aizsargā pret koroziju no sāls smidzināšanas un ekstrēmās temperatūrās, kādas sastopamas jūrā.